Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest dla PianoStore niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Sklep internetowy Pianostore.pl administrowany jest przez firme DrumStore. DrumStore jest administratorem przekazywanych nam danych osobowych. DrumStore chroni Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

Dane firmy:

DrumStore Tomasz Stukan

Ul. Tadeusza Wendy 15

81-341 Gdynia

NIP 586-216-13-99

Regon 220161550

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy  w siedzibie firmy DrumStore na zabezpieczonym  serwerze w sieci wewnętrznej DrumStore. Zgromadzonych danych osobowych nie przekazujemy wbrew prawu podmiotom trzecim. Przetwarzane przez nas dane osobowe są zaszyfrowane. DrumStore oświadcza, że dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza firmy DrumStore. Do danych osobowych zbieranych przez DrumStore mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy DrumStore oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą sklepu internetowego DrumStore, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

Jakie masz prawa

Prawo dostępu do danych: 

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z DrumStore – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy DrumStore przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto na DrumStore możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta w DrumStore.

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez DrumStore, z wyjątkiem następujących sytuacji:

* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta

* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo

* masz nieuregulowany dług wobec DrumStore, niezależnie od metody płatności

* Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)

* Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy

* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby DrumStore ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu DrumStore, wtedy DrumStore ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy DrumStore musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

* jeśli DrumStore nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego razie pytań lub wątpliwości, napisz na adres drumstore@drumstore.pl.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych.

ZAKUPY ONLINE

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesteśmy my; DrumStore Tomasz Stukan

Dane firmy:
DrumStore Tomasz Stukan
Ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia 
NIP 586-216-13-99
Regon 220161550

2. Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w DrumStore w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów. Będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami. Będziemy też używać Twoich danych do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.
Dzięki danym osobowym możemy Cię zidentyfikować i sprawdzić, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online, a także potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi. 
Chcemy zaoferować Ci różne metody płatności i dokonamy analizy, aby sprawdzić, jakie metody płatności są dla Ciebie dostępne – w tym celu sprawdzimy Twoją historię wiarygodności kredytowej.


3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu
 • informacje na temat płatności i historię płatności
 • informacje kredytowe
 • informacje na temat zamówień

Jeśli masz konto DrumStore, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem m.in.:

 • identyfikator konta
 • historię zakupów

4. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres, agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień, magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, agencje badania wiarygodności kredytowej w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności kredytowej oraz firmy windykacyjne.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
DrumStore musi przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.

7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz aktywnym klientem.

8. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest niemożliwość realizacji zamówienia.

KONTO W PIANOSTORE

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesteśmy my; DrumStore Tomasz Stukan

Dane firmy:
DrumStore Tomasz Stukan
Ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia 
NIP 586-216-13-99
Regon 220161550

2. Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do założenia i prowadzenia Twojego konta oraz w celu świadczenia Ci spersonalizowanych usług na stronie DrumStore. 
Udostępnimy Ci Twoją historię zamówień oraz informacje na temat zamówień i umożliwimy zmianę ustawień konta (w tym również preferencji marketingowych). Udostępnimy Ci też łatwy sposób poprawiania i aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach. Ponadto umożliwimy Ci zapisywanie produktów w koszyku.

3. Jakie dane osobowe gromadzimy?
Zawsze przetwarzamy Twój adres e-mail oraz hasło, które nam przekazujesz w momencie zakładania konta w DrumStore.

4. Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • historia zakupów
 • informacje na temat dostawy
 • historia płatności

5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej.

6. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz w momencie zakładania konta DrumStore.

7. Prawo do wycofania zgody:
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, Twoje konto zostanie zamknięte, a DrumStore nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto DrumStore. 
Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, konto zostanie zlikwidowane i uznamy Cię za nieaktywnego użytkownika. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.
Po zamknięciu konta Twoje dane zostaną usunięte.

9. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest niemożliwość realizacji zamówienia.

PLIKI COOKIE

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Jak używamy plików cookie?
Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej . Będziemy też używać plików cookie do zapisywania Twoich ulubionych produktów.
Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt. 
Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika. 
Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter czy Facebook o i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Pliki cookie wykorzystujemy w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.