Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

Na sprzęt udzielamy gwarancji, realizowanej przez producenta lub dystrybutora.
W wypadku wykrycia wad fabrycznych nowo zakupionego sprzętu bądź ujawnienia się takowych w okresie trwania gwarancji, bardzo proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu wiadomości poinformujemy Ciebie o dalszych krokach
Bez obaw wszystkie rozsądne reklamacje są uznawane :).
Podstawą do reklamacji jest zawsze paragon lub faktura.
Uwaga po wykryciu wady należy zaprzestać użytkowania sprzętu. Dalsza eksploatacja może uniemożliwić poprawną ekspertyzę oraz utrudnić realizację gwarancji/reklamacji.
Reklamowany sprzęt klient jest zobowiązany dostarczyć do siedziby DrumStore w Gdyni osobiście lub kurierem/pocztą.

ZWROTY TOWARU

Jeśli mimo wszystko nie będziesz zadowolony z zakupionego towaru, możesz zwrócić go w ciągu 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią bez podania przyczyny!!
Doskonale rozumiemy iż zakup przez Internet jest obarczony pewnym ryzykiem. Towaru nie można dotknąć, przesłuchać.
Dlatego wręcz zachęcamy do zwrotu lub wymiany na inny sprzętu który Ci nie do końca odpowiada.
Bardziej zależy nam na zadowoleniu klienta oraz dobrej renomie niż na pieniądzach.
Istotne jest aby towar zwracany był czysty oraz nienaruszony.
Nie ma żadnych przeciwwskazań aby Klient korzystał ze sprzętu w trakcie tych 14 dni powinien jednak używać go w sposób w jaki czyniłby to w sklepie stacjonarnym dokonując sprawdzenia sprzętu.
Podstawą do zwrotu jest paragon lub faktura. Zwrot dokonanych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym sklepie) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – Adresat: [DrumStore Tomasz Stukan ul. Tadeusza Wendy 15 ,81-341 Gdynia ]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data